Villkor och bestämmelser

Publicerad den 4 juni 2023

1. Introduktion

Välkommen till instafollowers.se webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa de villkor och bestämmelser som presenteras nedan. Läs denna information noggrant.

2. Åtkomst och Användning av Webbplatsen
2.1 Ditt Konto

För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen behöver du ett konto. Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten för inloggningsinformationen som är kopplad till ditt konto.

2.2 Användning av Webbplatsen

Du får inte använda denna webbplats för olagliga eller förbjudna ändamål enligt de tillämpliga villkoren och lagarna.

2.3 Interaktion med Andra Användare

instafollowers.se erbjuder möjligheten att interagera med andra användare. Du är ansvarig för ditt beteende och måste följa de regler och riktlinjer som fastställts av webbplatsen.

3. Upphovsrätt

Alla material och innehåll som är tillgängliga på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt och får inte användas utan skriftligt samtycke från ägaren.

All obehörig användning av innehållet på denna webbplats kan utgöra ett brott mot upphovsrätten och kan resultera i lämpliga rättsliga åtgärder.

Kontrollera länkar eller artiklar . Vi tar inte ansvar för integritetspraxis på dessa webbplatser och rekommenderar att du läser integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.
4. Ansvarsbegränsning

instafollowers.se webbplats tar inte ansvar för några fel eller utelämningar i webbplatsens innehåll eller funktionalitet.

instafollowers.se garanterar inte att webbplatsen eller de erbjudna tjänsterna är tillgängliga utan avbrott och felfria.

Användningen av denna webbplats sker på egen risk. instafollowers.se kommer inte att vara ansvarig för några direkta, indirekta, incidentella, särskilda, straffande eller andra skador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda denna webbplats.

5. Integritetspolicy

instafollowers.se respekterar användarnas integritet och samlar in och använder personlig information i enlighet med sin integritetspolicy.

Den personliga information du tillhandahåller kommer att användas för att förbättra tjänster och anpassa din upplevelse på instafollowers.se webbplats.

instafollowers.se kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall som föreskrivs av lag eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du begär.

6. Ändringar i Villkor och Bestämmelser

instafollowers.se förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera villkor och bestämmelser utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Att fortsätta använda denna webbplats efter ändringar i villkor och bestämmelser utgör ditt godkännande av de gjorda ändringarna.

7. Kontakt

För frågor eller förtydliganden om villkor och bestämmelser för denna webbplats, vänligen kontakta oss genom kontaktformuläret som finns på webbplatsen.

Vi kommer att svara så snart som möjligt och ge dig den nödvändiga informationen och förtydliganden.

Återbetalningspolicy Publicerad den 4 juni 2023
1. Allmän Återbetalningspolicy

Vi är specialiserade på att tillhandahålla icke-materiella, oåterkalleliga varor. Följaktligen utfärdar vi vanligtvis inte återbetalningar när en beställning är slutförd och produkten levererad. Vi uppmanar våra kunder att förstå och godkänna denna policy vid varje köp på vår webbplats.

2. Undantagsomständigheter för Återbetalningar

Trots vår allmänna policy utan återbetalning, erkänner vi att undantagsomständigheter kan uppstå relaterade till naturen hos de produkter vi tillhandahåller. I sådana fall åtar vi oss att hedra återbetalningsbegäranden under följande specifika förutsättningar:

2.1 Återbetalning Under Leverans av Produkt

Vi erbjuder ingen återbetalning om beställningen redan har behandlats eller om den är på väg att levereras. Vi återbetalar endast före behandlingen av beställningen.

2.2 Återbetalningspolicy för Utebliven Leverans

Om vi inte har påbörjat din leverans inom 5 arbetsdagar från din beställning, ber vi om ursäkt för olägenheten och skulle gärna ge en återbetalning. Observera att återbetalningar endast kommer att ges för ej levererade beställningar, och vi kräver att ett återbetalningsbegäran ska göras inom 7 dagar från det ursprungliga beställningsdatumet. En lyckad beställning definieras som punkten från vilken pengarna har kommit till oss, eftersom det kan ta ett tag för betalningen att klarera och för oss att få in pengarna. När pengarna har kommit kan vi behandla beställningen och utfärda en återbetalning om det behövs. För att initiera en återbetalning, kontakta vår kundsupport via kontaktformuläret på vår sida.

3. Kundsupport och Servicekvalitet

Vårt supportteam är dedikerat till att tillhandahålla professionell, snabb hjälp. Vi uppskattar ditt beslut att välja våra tjänster och är fast beslutna att säkerställa din tillfredsställelse under hela din erfarenhet med oss.

4. Ansvar för Tjänsteleverans
4.1 Tjänsteleverantörens Ansvar

Följarökningstjänsterna som erbjuds av oss utförs av externa leverantörer. Medan vi övervakar hanteringen av beställningar, är det faktiska utförandet av tjänsten leverantörens ansvar.

4.2 Ansvarsbegränsning

Vi avsäger oss ansvaret för eventuella skador som kan uppstå från användningen av information eller innehåll på webbplatsen. Vi tar heller inte ansvar för åsikter som uttrycks av tredje parter i kommentarer.

4.3 Webbplatsfunktionalitet och Åtkomst

Ansträngningar görs för att säkerställa att webbplatsen fungerar smidigt, men oavbruten, felfri åtkomst garanteras inte. Vi ansvarar inte för tekniska fel av något slag.

5. Leveransvillkor
5.1 Leveranstider och Hastighet

Beräknad starttid för leverans: 1-24 timmar efter beställning. Ungefärlig leveranshastighet: 100-1500 följare/24 timmar.

5.2 Avbokning och Ändring av Beställningar

När en beställning har lagts kan avbokning inte göras om det inte finns en försening i behandlingen eller om tjänsten blir otillgänglig. Kunden kan begära avaktivering av automatiska påfyllningstjänster för att effektivt hantera sina profiler.

5.3 Ungefärliga Leveranstider och Förseningar

Vänligen beakta de ungefärliga leveranstiderna för varje produkt. Vid betydande förseningar, kontakta oss med ditt beställningsnummer för en lösning.

5.4 Följare, Likes, Besök och Nedladdningar

Det är vanligt med en marginell förlust av följare, likes, besök och nedladdningar över tiden. Om en förlust överstigande 15% inträffar inom 30 dagar, kommer ersättningar att tillhandahållas utan extra kostnad.

6. Problemlösning och Kundförfrågningar

För frågor som inte omfattas ovan eller i fall av tjänstekonflikter, kontakta oss för att söka en lämplig lösning.

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Kontrollera länkar, tools, free trials eller artiklar.

7. Uppfyllande av Beställningsschema

Beställningar behandlas måndag till fredag från kl. 08:00 till 22:00, och på lördagar, söndagar och helgdagar från kl. 10:00 till 22:00 västeuropeisk tid. Beställningar som görs utanför dessa tider behandlas följande dag.